KS Praha logo

O nás

„Otevřeno Bohu i lidem.“

Věříme, že církev nemusí být složitá. Chceme tvořit otevřené společenství, kde je živý Bůh a lidé, kteří ho následují. Toužíme mezi sebou budovat pevná přátelství, společně růst a žít tak, aby nebylo pochyb, kdo vede naše kroky. To je naše vize pro Přístav na Černém Mostě.

Proč právě Přístav?

Přístav je místo, které spojuje to, co se v lidských očích zdá neslučitelné. Na malém prostoru se tu mísí různé životní příběhy a zkušenosti, na společném díle zde často pracují lidé, kteří by si za jiných okolností ani neměli co říct.

Na první pohled se může zdát, že takové místo je jen kousek od úplného chaosu a rozpadu. Opak je ale pravdou. Přístav je místem, kde se lidé navzájem obohacují, podporují a společně rostou. Právě tady může každý najít klid a odpočinek po únavné plavbě životem. Lidé zde zažívají porozumění, protože každý tu odněkud pochází, něco zažil a ví, že život umí být nepříjemně nevypočitatelný.

My chceme být na Černém Mostě Přístavem. Právě takovým, kde si lidé navzájem jsou oporou a inspirací. Toužíme tvořit prostředí, kde každý může svobodně snít a usilovat o to, aby podmanil ten ohromný oceán kolem sebe.