KS Praha logo

Naše hodnoty

Boží přítomnost ruka

Křesťanské společenství Praha, ke kterému Přístav patří, stojí na několika hodnotách. I my na těchto základech stavíme a zároveň se jako sbor držíme pěti vlastních hodnot. Jsou jimi:

  • Přátelství
  • Otevřenost
  • Dynamičnost
  • Poslušnost a ctění autorit
  • Zjevení

Představujeme si je jako prsty jedné ruky, které jako dlaň spojuje touha po Boží přítomnosti

Je to totiž právě Boží přítomnost, co církev odlišuje od jiných organizací. Bez Boží přítomnosti cokoliv dalšího postrádá smysl. Stejně jako každé dítě potřebuje rodiče, tak ani my se neobejdeme bez našeho nebeského Táty. Bez něj Přístav nemůže existovat ani dál růst. 

Přátelství

Přátelství

Toužíme po upřímných přátelstvích – a to jak s Bohem, tak s lidmi kolem nás. Věříme, že budování zdravých vztahů je Božím záměrem pro naše životy. Právě on je pro nás v lásce ke druhým tou největší inspirací.

Snažíme se vytvářet bezpečné a příjemné prostředí, kde se každý cítí přijatý a respektovaný. Důležitá je pro nás vzájemná upřímnost, důvěra a schopnost empatie. Přijímáme každého bez ohledu na věk, pohlaví, národnost či náboženskou příslušnost. Chceme tu být jeden pro druhého nejen v radostech, ale i starostech. Toužíme si být navzájem oporou a pomocí.

Otevřenost

Otevřenost klíč

Usilujeme o co největší otevřenost a transparentnost – mezi námi navzájem i vůči našemu okolí. Nemáme rádi přetvářku ani pokrytectví, naopak stojíme o rovnost, upřímnost a vzájemné přijetí. Společně se snažíme vytvářet prostředí, kde se nikdo nemusí bát s čímkoliv svěřit nebo požádat o pomoc či radu. U nás má dveře otevřené skutečně každý.

Chceme, aby každý věděl, kdo jsme, co a proč děláme. Neschováváme se a považujeme za důležité věci pojmenovávat jejich pravými jmény.

Dynamičnost

Dynamičnost šipka

Chceme neustále růst ve vztahu s Bohem, hledat jeho cesty a učit se žít podle biblických hodnot. Toužíme růst nejen osobně, ale také společně jako sbor – duchovně i co do počtu členů. 

Usilujeme o to, aby naše církev nezamrzla, ale vždy se hýbala směrem vpřed. Bohoslužby se snažíme vést atraktivně a zároveň se stoprocentním zaměřením na Boha. Vítáme nápady ke zdokonalení, nové technologie i inovativní způsoby kázání, chval i bohoslužeb.

Poslušnost a ctění autorit

Poslušnost

Ve svobodné společnosti můžeme mít sklon zapomínat na určitý řád a ctění autorit – ty často bývají zpochybňovány a vysmívány. V Přístavu ale věříme, že autority, byť se ne vždy chovají zcela správně, jsou dány od Boha (Římanům 13:1), a to ve veřejném prostoru i v církvi. Proto považujeme za důležité mít je v úctě a poslouchat je, není-li to v rozporu s naším svědomím, jinou vyšší autoritou nebo Biblí.

Zároveň se řídíme heslem: „Mohu vést pouze ty, které mám rád a na kterých mi záleží.” Dobrý vedoucí slouží ostatním, inspiruje je a považuje za vítězství, když dojdou dál než on.

Zjevení

Zjevení plamen

Věříme, že Bůh k lidem i dnes mluví stejně jako před 2 000 lety. Proto toužíme být církví, kde je přítomný, jedná a zjevuje svou vůli. Chceme Boha stále více poznávat a přinášet lidem kolem nás.

Usilujeme o to, aby každý z nás i celé naše společenství žilo a rostlo v souladu s Boží vůlí. Zároveň se chceme rozhodovat a žít tak, aby nebylo pochyb, kdo naše kroky vede a řídí.